По данни на ЕС, през последните години неравенството на доходите в България се е увеличило и надминава средното за ЕС. Необходими са повече инвестиции в заетост, справедливи условия на труд и зачитане на социални права.

na-dohodite.png

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) подкрепя нуждата от равни възможности, равен достъп до пазара на труда, както и от справедливи условия на труд и социална закрила, които са сред основните принципи на Европейския стълб за социални права.

От създаването си до сега, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е заставала зад каузата – човешки права. Голяма част от проектите, подкрепени от ФРГИ през годините са в подкрепа за правата на хора от различни маргинализирани общности – хора с увреждания, представители на различни етнически общности, жени, детски права и други.

През последните години Фондация „Работилница за граждански инициативи“ реализира различни проекти за повишаване на осведомеността и зачитане на правата на хора от различни уязвими групи. От тази година изпълнителният директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Илияна Николова е посланик на добра воля на Европейския стълб на социалните права в България.

Европейският стълб на социалните права е създаден към Европейската комисия и цели да предостави нови и по-ефективни права на гражданите. Той има 20 принципа, разпределени в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и включване. Споделяме ги с вас и ви насърчаваме да ги разпространите. По този начин ФРГИ, чрез своя изпълнителен директор подкрепя повишаването на осведомеността на гражданите за техните социални права.

Сподели!