През изминалата 2017 г. 30 младежи на възраст от 17 до 25 години, без образование и работа са получили професионална квалификация, контакти с работодатели и подкрепа да изградят личен план за развитие. Благодарение на това 20 от тях вече започнаха работа в различни компании, 1 се завърна в училище, за да завърши средното си образование, 1 е приет да учи в университет, 2 жени са в отпуск по майчинство, 6 активно търсят работа. Това са резултатите от второто поредно издание на програма „Посока:Професия“. Програмата се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд Стара Загора“ и се основава на модела Youthbuild.

Моника Писанкънева, Мениджър „Развитие на филантропията“ на ФРГИ представи българския опит с програмата на мрежова среща на организациите, които работят по модела YouthBuild на Балканите. Срещата се проведе на 6 и 7 март в Белград, а нейн организатор е YouthBuild International (YBI), САЩ. Освен споделяне на опит, срещата спомогна за взаимно опознаване, сплотяване и генериране на идеи за устойчивост на програмите на национално ниво.

Моделът на YouthBuild за интегриране на младежи, които са извън образование, обучение и заетост на пазара на труда се разпространява на Балканите от 2010 г. насам, а у нас се прилага от 2015 г. Програмите по модела YouthBuild помагат не само за преодоляване на изолацията на младежи от уязвими групи, но също така допринасят за формиране на младежко лидерство, сближаване и диалог между младежи от различни етноси, развитие на общностите.

ФРГИ е национален партньор на YouthBuild International (YBI) от 2015 г. В резултат на това партньорство стартира „Посока: Професия“. До момента програмата е подпомогнала 60 младежи да придобият нови знания и умения и да се реализират в избрана от тях област.

Сподели!