Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) получи третото място за принос в развитието на обществените консултации в България за периода 2018-2019 година. Церемонията по награждаването се проведе на 16 декември 2019 г. в София. Отличето прие Валери Панджаров, програмен мениджър – Фонд Активни граждани, Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Наградата бе връчена от Радостина Ангелова, управител на социологическа агенция „Глобал метрикс“.

На първо и второ място бяха отличени иниституции. Със своето трето място ФРГИ е единствена гражданска организация, която получава наградата. Отличето е за значителен принос в насъчрването на гражданското участие.  ФРГИ стимулира хора и организации да поемат отговорност за общността, от която са част и да работят активно за социално развитие. За ФРГИ е от изключителна важност участието на гражданските организации в обществените консултации.

Наградите са заключителната инициатива на Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, в рамките на проект „Обществените консултации – печеливш избор за всички“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Наградите се организират за втори пореден път и имат за цел да отличат организации със значителен принос в насърчаването на ефективното гражданско участие в България.

Сподели!