ФРГИ е сред победителите на социалната мрежа Yatoto за месец декември. Спечелената сума от 1666 лева ще постъпи в постоянен фонд „Фондация работилница за граждански инициативи“, който има за цел да гарантира дългосрочно финансова подкрепа на граждански инициативи от страна на фондацията.

Всички средства от фонда се инвестират и само част от приходите се изразходват за финансиране на проекти. По този начин всяка година фондът нараства, а заедно с него расте и броя на подкрепените проекти. Приходите от постоянния фонд са насочени към финансиране на граждански инициативи, водещи до решаването на конкретни проблеми в различни общности. Фондът  е създаден през 2012 г., като чрез него ФРГИ има независим източник на финансиране с постоянен приток на средства на годишна база. Така фондацията е единствената у нас, която има свой механизъм за устойчивост.

ФРГИ изказва своята благодарност към настоящия победител в Yatoto – Николай Георгиев, чрез когото тази награда стана възможна. Николай подкрепи каузата на ФРГИ в социалната мрежа през месец декември, което осигури парична награда както за него и приятелите му, така и за постоянния фонд. Всеки месец 15 000 лв. се разпределят между победителя в специален конкурс, в който се участва с трупане на билети от активност, приятелите на победителя и каузите на неправителствени организации, които са подкрепени от победителя.

Всеки може да стане част от Yatoto и да подкрепи ФРГИ тук.

 

 

 

Сподели!