На 29 септември в  Международния младежки център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора бе дадено началото на програма „Посока Професия“, част от световната мрежа YouthBuild.

„Посока професия“ ще подкрепи 60 безработни младежи от Стара Загора на възраст от 18 до 24 години, живеещи на прага на бедността да получат професионално образование, мотивация за намиране на работа, контакти с работодатели и заетост.

„Ключовият елемент в програмата е промяната на нагласите на младите хора – да престанат да гледат на себе си като на жертва и като на хора, на които обществото нещо е отнело. Напротив целта е  да гледат на себе си като на хора с потенциал, хора, които могат да бъдат лидери и които носят отговорност за собственото си развитие и бъдеще“, заяви Моника Писанкънева от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по време на представянето на програмата.

Гости на откриването бяха г-жа Иванка Сотирова – Зам. кмет, Хуманитарни дейности;  г-н Георги Симеонов  –  директор на Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция; г-жа Пенка Чавдарова - Началник, Отдел Образование, младежки дейности и спорт, г-н Мирчо Христов – Директор на Международния младежки център. В залата присъстваха директори и представители на професионални гимназии и училища, училищни психолози, представители на бизнеса, неправителствени организации и медии.

„Посока Професия“ стартира за пръв път у нас в Стара Загора и ще се реализира от Общесвтен дарителски фонд Стара Загора, с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. След пилотната фаза се предвижда програмата да се разпространи и в други български градове.

Програмата ще използва дългогодишния опит на американската програма за Младежка заетост и разгръщане на младежки потенциал YouthBuild, от която е част.  YouthBuild е образователна програма за развитие и интегриране на пазара на труда на отпаднали от училище млади хора, създадена преди 30 години в САЩ с финансовата подкрепа на Фондация Чарлз Стюърт Мот.

По време на откриването на програмата  Питър Туичел от YouthBuild Internationl се обърна към присъстващите представители на бизнеса с благодарност за оказаната подкрепа. Той наблегна на факта, че партньорството с бизнеса е от съществено значение за нейния успех. „България е една от двете страни от Европейския съюз, в които програмата ще се реализира. Тук имате най-хубавия тренинг център в световен мащаб. “, каза още Туичел.

YouthBuild International изгражда глобална мрежа от организации, подкрепящи младежкото развитие и създаващи възможности за млади хора, които са били отхвърлени от системата да преоткрият себе си и да преодолеят изолацията, като същевременно извършват услуги в полза на общността.  Мрежата обхваща над 300 организации в 18 страни от 5 различни континента. 


На снимката: Даниела Димитрова, изпълнителен директор на Обществен дарителски фонд Стара Загора, Иванка Сотирова, зам. кмет на Община Стара Загора, Моника Писанкънева, Мениджър "Развитие на филантропията" на Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Питър Туичел, програмен директор на YouthBuild International. 

Сподели!