Предстои петнадесетата, юбилейна Годишна среща на участниците в програмите на ФРГИ. Тази година срещата ще се проведе на 22 юни в София и ще постави фокус върху темата за правата на малцинствата в България.

От създаването си до сега, ФРГИ стои зад инициативи в подкрепа на правата на хора от различни малцинствени групи. Всяка година ФРГИ финансира средно по 100 инициативи на организации от цялата страна. Голяма част от подкрепените инициативи включват дейности, насърчаващи активното участие на хора от уязвими групи в живота на общността. По време на предстоящата Годишна среща участниците в програмите на ФРГИ ще имат възможност да споделят своя опит по темата и да обменят добри практики. Освен това присъстващите ще могат да задават въпроси и да споделят мнението си по конкретни проблеми с представители на институциите и правозащитници.

ФРГИ също ще сподели опит и добри практики от проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие на антициганизма в България“. Проектът си постави за цел промени нагласите към едно от най-дискриминираните малцинства в България – ромите. Проектът се реализира съвместно с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и е съ-финансиран от ЕС по програма „Права, равенство, гражданство“.

В края на събитието ще бъдат обявени и имената на победителите от двата конкурса, които ФРГИ организира – „Моят опит с програмите на ФРГИ“ и „Заедно срещу антициганизма“.

Всяка година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира Годишна среща специално за представители на организации, които работят и са работили с нея през годините. Освен поле за обмяна на контакти, опит и ресурси, годишните срещи вдъхновяват нови идеи, споделяне и партньорства.

Сподели!