#програмаирис

Гражданските организации заемат важно място и роля и в малките населени места в страната. Един добър пример за това е Сдружение ПГС – с. Горски Сеновец. Местна организация, която търси решение на местни нужди. Сдружението работи с деца с увреждания, но настъпилата пандемия стопира работата им и насочва техните усилия към подкрепа на най-засегнатите от кризата семейства с техните деца.

Екипът на Сдружението поема инициативата да подаде ръка на над 250 засегнати семейства от региона, като им осигури хранителни продукти, предпазни материали и медицински консумативи.

Днес ще чуете кратката история на Бистра Ботева, част от екипа на Сдружението, която вече над 25 години неуморно дарява своята енергия и любов, отваряйки сърцето си за най-уязвимите.

Сподели!