Фондация „Подари усмивка“ е една от организациите, които получиха подкрепа по програма „ИРИС“. Вече 14 години дейността й се фокусира върху работа с деца и семейства в риск. Наталия Неделчева е част от екипа на Фондацията и е отдадена на каузата да подпомага социално по-слабите. Проектът им, финансиран по програма „ИРИС“, осигурява хранителни продукти на 50 семейства, чийто бюджет е крайно ограничен, защото са съкратени от работа или са с намалено работно време. Във видеото ще чуете историята на майка с две деца, по професия фотограф, която остава без работа, следствие на коронавируса. 

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!