Днес гостуваме на още един човек, посветен на доброто. Николай Николов е сред основателите на сдружение „Верният настойник“ – Бургас. Организацията има за цел да подпомага личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в неравностойно социално положение като свободни личности. Работи за обогатяване на знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата и образованието. Помага за тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота.

Сподели!