Миналата седмица Ви запознахме с дейността на "Надежда и дом за децата – България", организация, която е отдадена на каузата да подпомага семействата у нас да останат заедно.

Днешното ни видео е продължение на разказа ни за работата на колегите, този път през историята за подкрепата им на един самотен баща, който губи работата си, следствие на кризата от коронавирус и изпада в тежко финансово положение. Липсата на доход прави ежедневието на Божан изключително трудно, защото трябва да се грижи за малкия си син, Мишо.

Благодарение на програма „ИРИС“, организацията успява да поеме режийните разходи на семейството, като ток и вода, да им осигури хранителни продукти, както и дрешки и обувки за малкия Мишо, за да може той да посещава детска ясла, а баща му да започне нова работа.

Чуйте какво споделят регионалният мениджър - Мария Христова и Божан за помощта, която осигурява програма „ИРИС“.

Сподели!