Източник: https://www.graz.at/cms/beitrag/10400708/7771526/Graz_ist_Gastgeber_fuer_transnationalen.html

През изминалата седмица (14-16.11.22 г.) в град Грац, Австрия се проведе обща среща на партньорите по проект Migrant Voices Heard, сред които е и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Проектът цели да насърчи участието на бежанци и мигранти в разработването и прилагането на интеграционни политики и свързани с тях мерки за политическо участие на мигрантите на местно, регионално и национално равнище в седем държави от ЕС.

Домакини на срещата бяха Мигрантския съвет на община Грац и неправителствената организация Sudwind. Представители на проекта от България, Австрия, Франция, Румъния, Гърция, Унгария и Италия се включиха в серия от дискусии по темата.

В първия ден Роберт Кротцер (общински съветник по въпросите на интеграцията), представляващ кмета на града - Елке Кан, посрещна гостите в медийния център на кметството. Той специално подчерта важната работа на Съвета по въпросите на мигрантите и обясни, че именно гласът на мигрантите чрез избрания от тях Съвет играе важна роля в формулирането на общински политики в Грац. Годсуил Аяво, председател на Мигранстския съвет сподели интересната над 30-годишна история на съществуване на Съвета и представи начина на функционирането му, както и аспектите на сътрудничеството между градската администрация и мигрантските общности в града.

Изабела Майер (Европейски център за обучение по правата на човека) представи инструментариума на ECCAR за равенство. Той включва създаването на общински консултативен съвет с представители, избрани от мигрантските групи за членове на изборни консултативни съвети на мигрантите.

mvh_foto4.jpg
Източник: https://www.graz.at/cms/beitrag/10400708/7771526/Graz_ist_Gastgeber_fuer_transnationalen.html 

Сутрешната програма във втория ден от срещата включваше дискусия и размисъл за учредителния етап на Съвета по въпросите на мигрантите. В късната сутрин и ранния следобед участниците се включиха в работни групи с дискусии по темите: Ръководства за добри практики и насоки за създаване на съвети по въпросите на мигрантите в съответните държави.

В късния следобед с посещения на две сдружения на мигранти в Грац завърши вторият ден от международното посещение в Грац – украинска и афганистанска.

Партньорите изразиха своята благодарност за възможността да се запознаят с живота на мигрантските сдружения в Грац, които имат ценен принос за града.

mvh_foto6.jpg
Източник: https://www.graz.at/cms/beitrag/10400708/7771526/Graz_ist_Gastgeber_fuer_transnationalen.html

Сподели!