Сдружение „Приятели на Регионален природонаучен музей-Пловдив” с проекта си „Да научим повече в музея!”, осъществяван в рамките на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, превръща Регионалния природонаучен музей в Пловдив в интерактивно място, в което децата да учат с много желание с помощта на съвременните информационни технологии.

По проекта досега са разработени мобилно приложение; облачна система за администриране на съдържание към мобилно приложение; цялостен визуален дизайн на приложението; дизайн на информационни екрани за 14 отделни експозиционни зали, включващи лого, карта на залата; индивидуални информационни екрани за 5 животински/растителни вида за всяка зала; 72 индивидуални информационни табели за видове от 5 експозиционни зали.

Понастоящем хардуерно-софтуерната система е завършена, а бийкън предавателите са инсталирани в следните експозиционни зали на музея – Фоайе, Аквариум, Безгръбначни, Бозайници, Ботаника, Земноводни, Минерали, Морско дъно, Палеонтология, Планетариум, Птици, Риби, Терариум, Тропик.

Информационните екрани на приложението предлагат: Карта на разпределението на залите на музея по етажи; Карта на всяка една от залите, с местоположенията на интересни видове; При кликване върху миниатюризираното изображение на даден вид на картата на дадена зала, се отваря екран с детайлна снимка и текстова описателна информация за съответния вид. Визуалната и текстова информация за всеки вид e въведена в облачната система за администриране. Приложението е обезпечено с визуален дизайн за всички основни зали в музея. Предстои довършването на дизайна и добавяне на съдържание за залите Риби, Палеонтология, и Минерали.

Сега с всяка покупка клиентите на Lidl помагат и подкрепят реализацията на подобни стойностни инициативи. До 10 юни компанията отделя по 3 ст. на всеки касов бон, като със събраната сума ще финансира обществено значими проекти в областта на образованието, опазването на околната среда, културата и историческото наследство, както и активния начин на живот.

Сподели!