Една от най-големите по капацитет и площ детски градини в централната градска част на Пловдив е ДГ „Малкият принц“. Усилията на изключително мотивирания екип да създава красива, пъстра, приказна среда за малките си възпитаници са насочени в развитие на живата връзка между семейството и детската градина. С последният им проект „Да спортуваме за здраве“, осъществен благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, е изградена многофункционална спортна площадка за 230 деца и техните семейства със система от дейности, които развиват двигателната активност на децата и възрастните и стимулират към един по-здравословен начин на живот.

Учителите и родителите се обединяват в името на детското здраве, като една от целите е стремежът за преодоляване на хиподинамията. Статистиката показва, че България е на шесто място в Европа по обездвиженост. 51% от здравите и хронично болните у нас са силно обездвижени. Хиподинамията нарушава естествения процес на растеж, съзряване и развитие. Чрез различни спортни занимания, като футбол, баскетбол, тенис, художествена гимнастика и други допълнителни педагогически дейности, учителите стимулират както детската активност, така и връзката със семейството чрез организирани съвместно с родителите спортни празници и развлечения. Привличането на още повече ползватели на площадката се осъществява с помощта на спортни инициативи с деца от други образователни институции – детски градини и домове за деца лишени от родителска грижа, подготвителни групи към училища и др.

Площадката бе официално открита на 18.05.2018 г. с детски спортен празник. В него участие взеха деца от четири детски градини от район „Централен“ на Община Пловдив – ДГ „Каменица“, ДГ „Майчина грижа“, ДГ „Люляк“ и ДГ „Малкият принц“. На откриването присъства г-жа Моника Писанкънева, мениджър на програма „Развитие на обществените фондации в България“, г-н Иван Гешев, председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство при ДГ „Малкия принц“, г-жа Лиляна Павлова и г-н Атанас Костов – членове на Управителния съвет на Училищното настоятелство.

Спортът на открито повишава чувствително самочувствието и увереността на децата. Чрез заслужените похвали и окуражаване от учители, треньори и родители, подрастващите се научават да се доверяват на собствените си умения. Развиват умения да изискват повече от себе си, да приемат и използват конструктивна критика, както и да придобиват лидерски умения.

Проектът подобрява двигателните способности и функционалните възможности на тялото. Децата придобиват умения за комбиниране на приложни движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; запознават се с нови спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка; придобиват положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот и спорта, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.

За своята дългогодишна, цялостна високо професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование директорът на ДГ „Малкият принц“ г-жа Ирена Милушева бе удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски“, връчено лично от г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Принос за това високо призвание има и успешната реализация на проекта „Да спортуваме за здраве“, осъществен благодарение на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Сподели!