Основната цел на проекта е повишаване умението на децата да четат книги и да ги интерпретират чрез средствата на изобразителното изкуство и игрови роли в детски театър. „Разположихме проекта неслучайно през лятната ваканция, както и в парка, непосредствено до Читалището, в което се помещава градската библиотека“, разказва Даниела Бърнева, ръководител на проекта. „Основната ни дейност се състоеше в „четене в парка” – деца и доброволци всеки ден четяха заедно книги, съобразени с нуждите и интересите на малките читатели. Така позволихме на децата да преживеят по нов начин историите в книгите и да се разчупи самотното механично възприемане на книгата просто като текст, който трябва да бъде прочетен. Децата можеха да изразят впечатленията си от прочетените истории чрез изобразително изкуство или чрез участие в драматизация.“ В проекта взеха участие повече от 45 деца на възраст между 4 и 15 години, както и петима доброволеца. Изнесеното четене в парка позволи на много други групи деца и родители да се включат, като по този начин се насочи вниманието им към проблемите на детската грамотност и начините, по които биха могли да направят четенето по-приятно за децата. В групите се включиха ученици, които трайно живеят и учат в чужбина – Кипър, Испания, като за тях специално разяснявахме значението на някои изрази и думи, така също и деца, които само през лятната ваканция са в Лясковец при роднини. На финала на проекта се организира изложба с повече от 100 илюстрации и кръгла маса за проблемите на четенето. Изводите от кръглата маса, положиха основите на бъдещ проект, свързан с грамотността.

Сподели!