Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), партньор по проект „Права и ценности“ и управляващ фонд „Заедно“, провежда индивидуални срещи с организациите с одобрени по Фонда концепции за инициативи. Срещите са част от обучителната програма „Пътеводител“. Чрез програмата екипът на проекта цели да осигури тематична и техническа помощ на одобрените организации в процеса на подготовка на техните пълни предложения за инициативи.

Срещите се провеждат както онлайн, така и присъствено в офиса на ФРГИ.

Крайният срок за подаване на пълните предложения за инициативи по фонд „Заедно“ е 17:00 ч. на 12 декември 2023 г.

Сподели!