Поредна информационна среща по проект „Права и ценности“ се проведе днес, 26 април 2023 г., в морската столица Варна. Срещата бе предназначена за граждански организации и читалища, проявяващи интерес за участие със свои инициативи в конкурса за финансиране на инициативи по проекта, който се изпълнява в партньорство от: фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Срещата откри Десислава Велкова от ИООС, която е мениджър на проекта и на фонд „Фействие“. В първата част от дневния ред Георги Стойчев, Изпълнителен директор на ИООС, представи регионалните измерения на резултатите от проведеното от тях изследване на обществените нагласи в България към основните ценности на ЕС през 2021-2022 г. След това, представителите на ИООС и ФРГИ запознаха участниците с възможностите и изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Заедно“ и фонд „Действие“.

В следобедната част от срещата партньорите по проекта от ECAS отново представиха полезни и много интересни примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС, свързани с темите на конкурса.

Последният такъв информационен ден ще се проведе утре, 27 април в град Бургас. Досега такива срещи се проведоха също в Плевен, Пловдив, София и Велико Търново.

За участие в информационните дни е необходима предварителна регистрирате ТУК!

*През месец май ще се проведат онлайн информационни срещи. Скоро ще бъде публикувана информация за точните дати.

Сподели!