Над 150 представители на граждански организации и читалища се включиха в серията от информационни дни по конкурса за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“, проведени през месец април. Проведените шест информационни срещи в градовете Плевен, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас бяха посветени на разясняване на насоките за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Действие“ и фонд „Заедно“, както и бяха представени примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС, свързани с темите на конкурса. Презентациите от информационните дни могат да бъдат намерени ТУК.

Информационните дейности във връзка с конкурса за финансова подкрепа продължават и през месец май с провеждането на 8 уебинара. Подробна информация за изискванията за кандидатстване за фонд „Действие“ и фонд „Заедно“ ще бъде дадена по време на два отделни уебинара, които ще се проведат на 9-ти май. За всеки от трите тематични приоритета на конкурса ще се проведе отделен уебинар, включващ както информация по същество, така и примери за успешни инициативи от други страни членки на ЕС. Възможни дати за участие за всеки от тематичните приоритети: „Права на ЕС“ (10-ти или 16-ти май), „Демокрация“ (11-ти или 17-ти май) и „Многообразие и равенство“ (12-ти или 18-ти май).

За участие в уебинарите е необходима предварителна регистрация ТУК. След регистрация, на вашия имейл ще получите линк за достъп до срещите.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЕБИНАРИТЕ

  • Насоки за кандидатстване – фонд „Действие“ – 9-ти май, 11:00-12:30 (актуализиран)
  • „Права на ЕС“ – 10-ти май, 15:00-16:30
  • „Демокрация“ – 11-ти май, 15:00-16:30
  • „Многообразие и равенство“ – 12-ти май, 15:00-16:30
  • Насоки за кандидатстване – фонд „Заедно“ – 9-ти май, 15:00-16:30
  • „Права на ЕС“ – 16-ти май, 15:00-16:30
  • „Демокрация“ – 17-ти май, 15:00-16:30
  • „Многообразие и равенство“ – 18-ти май, 15:00-16:30

Проект „Права и ценности“ ще предостави възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Сподели!