Представяме Ви пример за още едно семейство, което бе подпомогнато по проект "Глобални предизвикателства-местно решение-заедно за бъдещето!" на Общественски дарителски фонд за Варна, финансиран по програма "ИРИС". Тук можете да научите повече за проекта.

Айше отглежда сама своя син, ученик в ПГГСД „Николай Хайтов“. Най-голямото желание на жената е детето ѝ да получи образование и професия, с която да подсигури бъдещето си. Последиците от пандемията обаче не подминават семейството и през юли Айше губи работата си. Майката остава без доходи и без право на обезщетение за безработица.

Притеснен от тежката ситуация на семейството, с ОДФ Варна се свърза директорът на гимназията. Благодарение на тяхната намеса, Айше вече е по-спокойна и гледа с надежда в бъдещето, а синът ѝ продължава образованието си по план.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!