През 2022 година над 7500 специалисти в неправителствени организации от 136 държави се включиха в проучването i_internet - най-мащабното картографиране досега на "имащите" и "нямащите" достъп до интернет и дигитални технологии в гражданското общество по света. Изследването е по инициатива на Connect Humanity, в партньорство с TechSoup Global и международната им партньорска мрежа. Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е българския представител за мрежата.

След подробен анализ на резултатите, организаторите на проучването ще представят доклад, илюстриращ проблемите на гражданските организации с достъпа до интернет и дигиталните технологии.

Кога: 25-ти януари от 18:00 ч. българско време.

Къде: Zoom

Регистрирай се тук

Регистрирайте се предварително, за да се проследите на живо обявяването на данните и резултатите.

Докладът ще представи:

• Как достъпа до интернет влияе пряко на работата на гражданските организации от тяхна гледна точка;

• Най-големите технологични бариери пред специалистите от гражданското общество и общностите, на които те служат.

• Как организациите изграждат своя дигитален капацитет, за да постигат по-добре мисията си.

• Дали финансиращите филантропски организации планират да увеличат безвъзмездните средства за дигитално равенство през следващите години.

• И много, много още.

Сподели!