„Представяне и анализ на резултати от програма „Дъга“ 2011–2013 г." - Дани Колева, Програмен директор в Национална мрежа за децата. Презентацията е изнесена по време на Информационната среща за представяне на програма „Дъга“ 2015 -2017

 „Детското участие – от отговорността до най-добрите възможни резултати“ - Станислав Додов, Координатор „Детско и младежко участие“ в Национална мрежа за децата. Презентацията е изнесена по време на Информационната среща за представяне на програма „Дъга“ 2015 -2017. 

 „Създаване на пространства, в които децата да изразяват себе си“ - Никола Колев, Ръководител на проект „Още един шанс за успех“ към УН „Свети Пантелеймон“, село Пателеница. Проектът е реализиран в рамките на програма „Дъга“ 2011–2013 г. Презентацията е изнесена по време на Информационната среща за представяне на програма „Дъга“ 2015 -2017

Да опазим децата – Разработване на политика и процедури за закрила на детето във Вашата организация” 

Презентация на Георги Цветков на тема: Как да работим за всички заедно с всички. (Как да въвличаме хората?), изнесена по време на срещата на организациите, одобрени да разработят проектно предложение по програма „ДЪГА“ 2015-2017, която се проведе на 29 май 2015 г. в София.

Прикачени файлове

Сподели!