Предлагаме Ви още обучителните материали, които сме използвали в програма “Знания, успех, промяна” през 2003 г. в регион Варна.

Всеки един модул съдържа:

  • Обучителен план – това е материалът, в който са разработени целите, представено е съдържанието на отделните обучителни сесии, времето за изпълнение на различните задачи, методите на работа, както и използваните допълнителни материали.


       План на Модул 1

       План на Модул 2

       План на Модул 3

       План на Модул 4

       План на Модул 5


  • Обучителни материали:

- Материали за шрайбпроектор – това са разработените материали, с помощта на които обучителите правят двоите презентации.

- График на модула и обучителни цели – това е материалът, който описва начина по който модулът е представен на участниците в съответствие с предварително поставените и представените на участниците цели.

- Печатни материали – това са главните теми на обучението, разработени за целите на програмата, които дават нови знания на участниците в програмата.

- Учебен дневник – това е пространството, отделено за рефлексия на участниците, където те да могат да запишат най-важните неща за тях от всеки обучителен ден.

- Учебно помагало – това всъщност е работната тетрадка, в която участниците работят по време на обучението, прилагйки на практика получените нови знания и умения.

       Обучителни материали Модул 1

       Обучителни материали Модул 2

       Обучителни материали Модул 3

       Обучителни материали Модул 4

       Обучителни материали Модул 5

Прикачени файлове

Сподели!