През последните 10 години у нас дарителството придобива все по-голяма тежест като фактор за подкрепа на общностни инициативи, които варират от чисто хуманитарни каузи до застъпнически действия за прилагането на местни политики. В полето на местното дарителство в полза на конкретен град или община се оказва особено ефективен моделът „обществена фондация”.

Прикачени файлове

Сподели!