Aлександър Миланов е социален работник. Професията му сякаш предполага ангажирането му с най-уязвимите в обществото ни. Ако в работата му, това са пациенти с различни заболявания, то в доброволческия му живот, това са децата, които не се отглеждат от техните биологични семейства. Повече от 10 години Алекс, с подкрепата на други приемни родители, е един от двигателите на Националната асоциация за приемна грижа. Той е човекът, който работи с приемните родители, но и търси и осигурява различни възможности за тези деца от намирането на костюм за абитуренски бал, до организирането на специални образователни събития, осигуряване на ментори и всякакви възможности за развитие, за да могат децата на приемните родители да имат своите моменти!

В страната през последните почти 20 години беше извършена сериозна реформа на грижата за деца – наречена деинстутиуционализация. Благодарение и на приемните родители и тяхната любов към децата, емпатия и готовност да осигурят грижа промяната се случи. Днес приемната грижа е единствената алтернатива за това изоставени деца да получат нормално семейство, любов, подкрепа, да пораснат и да станат личности, да се развиват.

Александър е и един от общо 60 човека от цялата страна, участвали в проект „Инициативата“ на ФРГИ . С помощта на интерактивни обучения, създаване на възможности за споделяне и обмяна на опит, решаване на практически задачи, менторство от експерти в гражданския сектор и създаване на общност от млади лидери, проектът допринася за развитието на гражданските организации, като подкрепя младите хора, работещи в НПО, за да работят те и техните организации по-добре.

Като участник в Инициативата Александър споделя, че е получил знания. Знания, които са истински необходими за хората от гражданските организации, за да търсят подкрепа, ресурси и средства. Повече за Александър ще научите във видеото по-долу.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!