Проект на читалище “Димитър Ив. Полянов” с. Гарван, представящ местните обреди при изработването на хляб.

Сподели!