Юлия Раданова е успешна млада жена и майка, с богата и впечатляваща автобиография. Доктор по право, адвокат, медиатор, университетски преподавател по медиация в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и в редица университети в Европа, председател на сдружение Институт по медиация и управление на спорове (ИМЕУС). През годините, в които практикува медиация, многократно е помагала на хора да намерят решение на конфликт, без да стигат до дела.

Юлия е и един от общо 60 човека, преминали през „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата), проект, работещ с млади хора с цел развиване на знанията и уменията им за работа в гражданския сектор, с помощта на интерактивни обучения, възможности за споделяне и обмяна на опит, решаване на практически задачи, менторство от експерти в гражданския сектор и създаване на общност от млади лидери.

Като председател на ИМЕУС, усеща необходимостта да подобри работата в управлението на сдружението. Липсата на лидерство, целеполагане, посока и функционалност в процесите на екипа, я отвеждат до проект Инициативата. Благодарение на участието й в обученията, научава как да структурира работата на екипа си и да намери нови възможности за развитието на сдружението.

Повече за работата на Юлия и подкрепата, която е срещнала в Инициативата, ще научите от видеото по-долу.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се осъществява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!