Венелин Николов е учител по роботика и информационни технологии в „ОУ Васил Левски“, гр. Разград. През 2015 година се включва в програма „Роботика за България“ и започва занимания по LEGO-роботика в училище. Сформираните от него отбори по роботика са били шампиони на България във всичките 5 категории във фестивала по Роботика, организиран в рамките на програмата.

Венелин е един от над 250 учители – ментори по роботика - от 100 училища и учебни центрове в 54 населени места в страната. Благодарение на тяхната подкрепа, за 8 години достигнахме до близо 2500 ученици от цялата страна.

Програма „Роботика за България“ се осъществява в партньорство между развойния център на SAP в България и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата цели да стимулира интереса на ученици между 10 и 16 годишна възраст към науката и технологиите.

Сподели!