В конурса могат да участват само екипите на Младежки банки, подкрепени през 2016 г.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс за финансиране на младежки идеи в подкрепа на борбата с насилие в училище.

Финансирани ще бъдат предложения, които създават спокойна и разбираща за подрастващите среда, насочват негативната енергия в творческа изява и обучават в толерантност и зачитане на правата на другия.

Максималният размер на търсената от ФРГИ сума е 500 лв. 

Кой може да кандидатства? 

В конурса могат да участват само екипите на Младежки банки, подкрепени през 2016 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнен формуляр на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 30 септември 2016 г. Формуляр за кандидатстване ще откриете приложен по-горе.


Средствата, с които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще финансира младежките инициативи са набрани по време на благотворителния концерт „Изкуство срещу агресията“, организиран от Фонд „Гласове“ при ФРГИ на 25 май 2016 г. Повече за Фонд „Гласове“ можете да научите тук

Сподели!