Подкрепя инициативи за намаляване на насилието в училище чрез изкуство 

В света България е на трето място по прояви на насилие в училище. Според проучване на Европейската мрежа срещу детско агресивно поведение у нас един на всеки двама ученици в средното училище е бил свидетел на насилие в училище, а един на всеки трима е бил жертва. В отговор на тази тревожна статистика, народен хор „Космическите гласове от България“ учреди Фонд „Гласове" при Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В рамките на Фонда, женският народен хор „Космическите гласове на България“ организира благотворителни концерта. Събраните средства ще бъдат насочвани към реализиране на инициативи за превенция на насилието в училище и или интервенция на деца и младежи, проявили агресивно поведение.

Дейности:

Фонд „Гласове“ си поставя за цел да намали проявите на насилие и агресия сред подрастващите чрез различните форми на изкуство. За постигането на тази цел Фондът подкрепя инициативи, които:

• Създават спокойна и разбираща за подрастващите среда

• Откриват и мотивират таланта на децата и младежите

• Насочват негативната енергия в творческа изява

• Работят за подобряване на комуникацията между участниците

• Стимулират създаването на активна гражданска позиция

• Обучават в толерантност и зачитане на правата на другия

Управление:

Фондът се управлява от Обществен съвет в състав от 6 човека:

Ганчо Гавазов, Учредител

Димитър Еленски, Учредител

Моника Христова, член на Настоятелството на ФРГИ

Илияна Николова - Изпълнителен директор на ФРГИ

Членове:

Симона Станоева

Виолета Костадинова

Теа Димитрова

Председател на Обществения съвет е Димитър Еленски.

Правилник:

Повече за целите, устройството и управлението на Фонда може да научите от неговия Правилник тук

Сподели!