ФРГИ ви кани да номинирате проекти за финансиране от Дарителски кръг „Развитие”. ФРГИ ще подбере 4 проекта, които ще имат възможност да участват в събитието през февруари.

ФРГИ ви кани да номинирате проекти за финансиране от Дарителски кръг „Развитие”. ФРГИ ще подбере 4 проекта, които ще имат възможност да участват в събитието през февруари. Работилницата ще помогне на избраните организации в представянето на идеите им пред аудитория от частни дарители. Целта на поредното събитие от Дарителски кръг „Развитие“ е за всеки от представените проекти да бъде събрана сумата от минимум 2500 лева.  

ФРГИ е лицензиран партньор на The Funding Network, UK, в разпространението на модела отворен дарителски кръг в България. Дарителски кръг „Развитие” обединява прогресивно мислещи хора, които имат интерес да даряват в подкрепа на граждански инициативи за позитивна социална промяна. Срещите на кръга дават възможност на дарителите да влязат в пряк контакт с организации и неформални групи от гражданското общество, които представят оригинални идеи, свързани с подобряване на качеството на живот в общността. Набраните суми за различните проекти постъпват в сметка на ФРГИ и се разпределят като грантове към организациите-бенефициенти в рамките на 10-15 дни след събитието. По този начин дарителският кръг осигурява бързо и гъвкаво финансиране за малки проекти на организации, работещи в общността. Дарителите получават от ФРГИ отчет за изпълнението на проектите и резултатите от тях. 

Можете да предложите проекти за разглеждане и предварителна селекция, като изпратите кратко описание на проекта и контакти с организацията-изпълнител на адрес: wcif@wcif-bg.org, до 31 януари 2013. 

За разлика от предишните две събития, Дарителския кръг през февруари няма определена тема. Все пак, не могат да участват проекти, свързани с лечение на деца или възрастни, хуманитарнa помощ или свързани с предоставяне на социални услуги. ФРГИ ще се свърже с одобрените организации до 11 февруари 2013. Могат да участват организации от цялата страна, но ФРГИ не поема транспортни разходи, свързани с участие в самото събитие. Прилагаме формуляра за номинация на проект в Документи за кандидатстване. 

Повече да Дарителски кръг „Развитие“ и за проведените досега събития в София и страната можете да прочетете тук.

 

 

Сподели!