Вие сте гражданска организация, регистрирана или не, която работи с различни културни, етнически или мигрантски общности. Имате страхотни идеи, но нямате необходимото финансиране. Ако можете да представите идеята си в рамките на 6 минути и да убедите нас, от ФРГИ, както и други частни дарители да я подкрепят, моля изпратете заявка за участие.

ФРГИ ви кани да номинирате проекти за финансиране от Дарителски кръг „Развитие”. Темата на насрочената за октомври среща ще бъде „Мултикултурализъм”. ФРГИ ще подбере 4 проекта, които стимулират междукултурния диалог, разбирателството между хора с различна етническа и религиозна принадлежност и повишаване на видимостта на културното богатство на малцинствени общности, живеещи на територията на България, които да бъдат представени на срещата и които да съберат необходимите им средства. ФРГИ ще помогне на избраните организации в представянето на идеите им пред аудитория от частни дарители. Целта на поредното събитие от Дарителски кръг „Развитие“ е за всеки от представените проекти да бъде събрана сумата от 2500 лева.  

 Дарителски кръг „Развитие” обединява прогресивно мислещи хора, които имат интерес да даряват в подкрепа на граждански инициативи за позитивна социална промяна. Срещите на кръга дават възможност на дарителите да влязат в пряк контакт с организации и неформални групи от гражданското общество, които представят оригинални идеи, свързани с подобряване на качеството на живот в общността. Набраните суми за различните проекти постъпват в сметка на ФРГИ и се разпределят като грантове към организациите-бенефициенти в рамките на 10-15 дни след събитието. По този начин дарителският кръг осигурява бързо и гъвкаво финансиране за малки проекти на организации, работещи в общността. Дарителите получават от ФРГИ отчет за изпълнението на проектите и резултатите от тях. 

Можете да предложите проекти за разглеждане и предварителна селекция, като изпратите кратко описание на проекта и контакти с организацията-изпълнител на адрес: wcif@wcif-bg.org, до 15 септември 2012. ФРГИ ще се свърже с одобрените организации до 20 септември. Прилагаме формуляр за номинация на проект.

Сподели!