В конкурса могат да кандидатстват менторски екипи съставени от двама учители,които преподават в едно и също училище. Краен срок за изпращане на документите - 10 октомври 2015 г.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс по програма „Роботика за България“.  Програмата е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League.

„Роботика за България“ се реализира с подкрепата на SAP Labs България и цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и да им даде възможност да работят в екип, чрез създаване условия за изграждане и подготовка на училищни отбори по роботика.

В конкурса могат да се включат учители, които трябва да сформират менторски екип. Задължително е менторският екип да бъде съставен от двама учители, които преподават на територията на едно и също училище. Избраните двойки поемат ангажимент да изградят поне един отбор от съответното училище, който да съществува поне две години.

Кандидатстването става, чрез изпращане на попълнени: формуляр за кандидатстване, декларация за съгласие и автобиография за кандидатитие за ментори. Необходимите документи за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове по-горе. Всички документи се изпращат попълнени в word формат. При одобрение кандидатите трябва да представят документите в оригинал. Документите се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 17:00 часа на 10 октомври 2015 г. Одобрените кандидати ще бъдат обявени на сайта на ФРГИ на 26 октомври 2015 г.

Освен двудневно обучение в София, с осигурени транспортни разходи, всички одобрени кандидати ще получат 6-месечна виртуална подкрепа по въпросите за правилата и условията на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство.  ФРГИ и SAP Labs България ще осигурят и обoрудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и маса за състезателнo поле.

Сподели!