От днес можете да подавате проектни идеи за участие в следващия Дарителски кръг „Развитие“, който ще се проведе през месец май 2013 година. Краен срок за кандидатстване 10 април.

 От днес можете да подавате проектни идеи за участие в следващия Дарителски кръг „Развитие“, който ще се проведе през месец май 2013 година.

В духа на майските празници свързани с културата, писмеността и образованието ще изберем 4 проекта, които застъпват изкуството и културата като инструмент за развитие или допринасят за утвърждаването на образованието и културата. Освен с избора на проекти, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще се включи в идейното уточняване на представянето на проектите пред аудиторията от избрани частни дарители. 

По традиция, поредното събитие от Дарителски кръг „Развитие“ ще се стреми да събере най-малко 2500 лева за всеки от одобрените с конкурс проекти.  Комисията за избор на проектите включва общо петима от по-големите дарители от Дарителски кръг „Развитие“ (дарили над 300 лева), двама от които са от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

ФРГИ е лицензиран партньор на The Funding Network, UK, в разпространението на модела отворен дарителски кръг в България. Дарителски кръг „Развитие” обединява прогресивно мислещи хора, които имат интерес да даряват в подкрепа на граждански инициативи за позитивна социална промяна. Срещите на кръга дават възможност на дарителите да влязат в пряк контакт с организации и неформални групи от гражданското общество, които представят интересни идеи, свързани с подобряване на качеството на живот в общността. Набраните суми за различните проекти постъпват в сметка на ФРГИ и се разпределят като грантове към организациите-бенефициенти в рамките на 10-15 дни след събитието. По този начин дарителският кръг осигурява бързо и гъвкаво финансиране за малки проекти на организации, работещи в общността. Дарителите получават от ФРГИ отчет за изпълнението на проектите и резултатите от тях. 

Можете да предложите своите проекти за разглеждане и предварителна селекция, като изпратите кратко описание на проекта и контакти с организацията-изпълнител на адрес: wcif@wcif-bg.org, до 10 април 2013 г. 

ФРГИ не разглежда проекти, свързани с лечение на деца или възрастни, хуманитарнa помощ или предоставяне на социални услуги.

ФРГИ ще се свърже с одобрените организации до 15 април 2013 г. Могат да участват организации от цялата страна, но фондацията не поема транспортни разходи, свързани с участие в самото събитие. Прилагаме формуляра за номинация на проект в Документи за кандидатстване. 

Повече да Дарителски кръг „Развитие“ и за проведените досега събития в София и страната можете да прочетете тук.

 

Сподели!