Вие сте инициативна група или организация, която има опит в набиране на дарения за местни каузи или сте потенциален дарител, който иска да се ангажира по-активно с филантропия. Искате да съдействате за превръщане на местното дарителство в постоянен източник на средства за значими граждански инициативи?

Вие сте инициативна група или организация, която има опит в набиране на дарения за местни каузи или сте потенциален дарител, който иска да се ангажира по-активно с филантропия. Искате да съдействате за превръщане на местното дарителство в постоянен източник на средства за значими граждански инициативи? Фондация „Работилница за граждански инициативи” обявява конкурс за финансиране на нови обществени фондации по Фонда за институционално укрепване на обществените фондации в България. 

  • Какво е обществена фондация?

Основната функция на обществената фондация е да набира средства от местни дарители (частни лица и фирми) и да ги преразпределя като грантове към граждански организации и неформални групи, работещи на местно ниво. По този начин, обществената фондация съдейства както за развитие на местното дарителство, така и за укрепване на гражданското общество.

Обществените фондации мобилизират дарителски средства и ги насочват в области, които се нуждаят от подкрепа (най-често това са образование, здравеопазване и превенция на зависимости, работа с деца, младежи и други уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство, стимулиране на талантите и др.). Те са един постоянен и лесно достъпен източник на финансиране за местните нестопански организации и неформални групи от граждани, които реализират инициативи за повишаване на качеството на живот в общността.

Също така, обществените фондации помагат на дарителите по-лесно да осъществяват своите благотворителни намерения. Те консултират дарителите относно сфери и каузи, които се нуждаят от подкрепа и подходи за ефективно решаване на проблеми. Впоследствие осъществяват контрол над разходването на дарителските средства от финансираните лица и организации, и дават обратна връзка на дарителите, както и на общността като цяло за ефекта от направените дарения.

Към настоящия момент ФРГИ подкрепя институционалното развитие на обществените фондации в  Благоевград, Варна, Габрово, Лом, Пазарджик, Русе, София, Стара Загора, Чепеларе и Ямбол.

Настоящият конкурс има за цел да привлече инициативни групи от населени места с население над 50 000 души, които вече имат опит в набиране на средства за местни каузи и установени контакти с местни дарители. С предимство ще се разглеждат предложения от групи, в чийто състав участват местни дарители. 

  • Каква финансова помощ ще бъде отпусната?

ФРГИ ще подпомогне финансово и на конкурсен принцип 3 нови обществени фондации, които съумеят да наберат от самото си учредяване суми с минимален праг от 10 000 лева. Безвъзмездното финансиране от ФРГИ ще бъде в съотношение 1:1 спрямо набраните от стартиращите обществени фондации средства и с максимален размер до 20 000 лева.  

Безвъзмездното финансиране от ФРГИ ще помогне за позиционирането на новите обществени фондации в общността, за изграждане на дарителска мрежа и за популяризация на целите им в общественото пространство.

 

  • Срок за кандидатстване

Кандидатстването ще се извършва на 2 етапа:

  1.                   I.    Първи етап: заявяване на интерес от страна на инициативна група или организация, която желае да се трансформира в обществена фондация
  2.                 II.    Втори етап: подаване на проекто-предложение за стартиращите дейности на новоучредената обществена фондация

Документите за кандидатстване включват:

  • Писмо за намерение

Писмото за намерение, описва Инициативната група (кой влиза в състава й)[1], мотивация за създаване на обществена фондация, потенциални дарители, които са декларирали подкрепа.

  • План за стартиране на обществената фондация, който включва:

Дейности, свързани с учредяването: кои са потенциалните учредители; каква ще бъде структурата на управление на фондацията; какви ще бъдат нейните мисия и цели; какъв начален капитал ще набере.

Писмото и планът са в свободен текст, няма конкретен формуляр за кандидатстване. Дейности, свързани с позиционирането на обществената фондация като организация, която развива местното дарителство и отпуска финансова помощ за местни НПО: какви ще бъдат приоритетите на финансиране, как ще бъдат избрани; какви дейности се предвиждат за набиране на средства, за популяризация на фондацията и за обратна връзка към дарителите и общността.

Списък с привлечените дарители (физически лица и фирми), които ще подкрепят Инициативната група за учредяване на обществена фондация и сумите, които са готови да дарят.

ФРГИ ще се свърже и ще проведе срещи с всички одобрени по документи кандидати.

Документи за кандидатстване се приемат на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 15.09.2012г.[1] *Ако организацията вече е учредена като обществена фондация, да представи Учредителен акт и списък на учредителите, като даде допълнителна информация за техните професии; Актуално състояние и кратко описание на досегашната дейност (в допълнение към описаните по-горе документи).

Сподели!