До 18 часа на 31 март 2015 година, очакваме вашите кандидатури.

От юли 2009 г. ФРГИ подкрепя създаването на инфраструктура за дарителство и улесняване на дарители от една общност да даряват за каузи в своята общност. Ние правим това чрез програмата за развитие на обществени фондации в България.

Отчитайки нарастващия интерес на различни нестопански организации и неформални групи към набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, ФРГИ ще финансира 3-5 организации, които работят системно за привличане на дарители от общностите към подкрепа на каузи, които стимулират развитието, иновациите в дарителството, утвърждаването на демократичните ценности и повишаване на гражданската активност.

Конкурсът е отворен от 16 февруари до 31 март 2015 г. Формулярът за кандидатстване е в прикачения файл.


Успешните кандидати ще получат:

- Финансиране в размер на 50% от предвидения в проекта едногодишен бюджет за развитие на своята дарителска програма (минимален размер на грантовете – 5 000 лева, максимален размер – 20 000 лева).

- Обучения за развитие на капацитет за набиране на средства.

- Техническа помощ за реализиране на планираната в проекта дарителска програма.

- Участие в събития за обмяна на опит със сродни организации, които развиват дарителството във и за общността, в която работят.

Успешните кандидати са организации, които:

- Работят във и за развитието на общности, дефинирани не само по географски признак.

-  Системно развиват дарителството като един от основните ресурси за подкрепа на граждански каузи, свързани с развитие.

- Предлагат иновации за привличане на дарители като онлайн дарителски платформи и други нови за страната подходи.

Чрез този конкурс ФРГИ не се стреми да окаже подкрепа на:

-  Организации, които набират средства за социални услуги или хуманитарна помощ.

-  Международни организации с клонове/представителства в България.

*Фонд “Развитие на лидерство в местната филантропия" е част от „Програмата за развитие на обществените фондации“ на ФРГИ.

 

 

Сподели!