Програмата е отворена за финансиране на конкурсен принцип на всички организации и неформални групи, които работят като посредници между дарителите и гражданските организации, помагат за прилагане на иновации в дарителството, прозрачно и ефективно използване на дарените средства за решаване на местни проблеми.

ФРГИ обяви конкурс “Развитие на лидерство в местната филантропия" по програма "Развитие на обществените фондации в България".

 От юли 2009 г. ФРГИ работи като национална подкрепяща организация на обществените фондации в България, като отпуска финансиране за тяхното институционално укрепване. Обществените фондации са нестопански организации, чиято основна цел е развитие на местното дарителство като източник за финансиране на граждански инициативи и повишаване качеството на живот в общностите. Обществените фондации обединяват индивидуални и корпоративни дарители и финансират на конкурсен принцип проекти на местни НПО и неформални групи. За последните 4 години, обществените фондации, подкрепени от програмата, набраха и разпределиха общо 3 386 419 лева в подкрепа на проекти, които повишават качеството на живот в общностите и стимулират активното гражданско участие.

Отчитайки нарастващия интерес на различни организации и граждански групи към развитие на местното дарителство с цел привличане на средства за важни обществени каузи, ФРГИ включва нов компонент в Програмата за развитие на обществените фондации: подкрепа за развитието на лидерство в местната филантропия. Оперативните грантове, отпускани от програмата ще бъдат достъпни за всички местни организации и неформални групи или коалиции от НПО, които работят системно за развитие на механизми за набиране на средства от местни източници в подкрепа на разнообразни каузи, дефинирани от граждани.

Оттук нататък програмата ще бъде отворена за финансиране на конкурсен принцип на всички организации и неформални групи, които работят като посредници между дарителите и гражданските организации, помагат за прилагане на иновации в дарителството, прозрачно и ефективно използване на дарените средства за решаване на местни проблеми. 

Прикачени ще намерите формуляри за кандидатстване и общите условия на програмата. 

Сподели!