Светлана Константинова е една от десетките родители, които получиха подкрепа от Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна /ОДФ/ чрез проект "Глобални предизвикателства-Местно решение- Заедно за бъдещето!", финансиран по програма "ИРИС".

Светлана е майка на три деца, които гледа и издържа съвсем сама. Въпреки ниските си доходи, всеотдайната майка прави всичко възможно да се грижи добре за голямото си семейство и успява до момента, в който настъпва пандемията. След като доходите им драстично намаляват, животът на четиримата става много труден. Светлана изпада в отчаяние, нуждата от помощ е спешна. Навременната намеса на ОДФ помага на майката и трите й деца да се успокоят и да гледат по-уверено към бъдещето.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства.

Научете повече за програмата


Сподели!