В средата на май, ФРГИ и развойният център на SAP в България поставиха началото на нова съвместна инициатива - програма „Умения за успех“. Програмата цели да допринесе за по-добрата професионална реализация на младите хора, подкрепяйки техните преподаватели от средния курс на образование да развиват т.нар. „меки умения“ у тях.

Програмата стартира с конкурс за учители, мотивирани целенасочено и последователно да развиват такива умения у своите ученици. Одобрените преподаватели ще получат безплатно двудневно обучение в София, достъп до специално разработени ресурси, които да използват в уроците си с учениците, както и менторска подкрепа от специалисти в областта на човешките ресурси и развитието на служителите. Подкрепата ще бъде предоставяна в рамките на следващата учебна година от служители на SAP Labs България.

Конкурсът е отворен за учители на ученици от 14 до 19 г. от цялата страна. Важно условие е кандидатите да поемат ангажимент да проведат с учениците учебни занятия в класна или извънкласна форма.

Кандидатстването става чрез попълване и изпращане на пакет документи за кандидатстване в срок до 16 юни 2024 г. Подробни указания и формуляри, ще откриете на страницата на ФРГИ тук.

Сподели!