Представяме Ви Годишния отчет за 2022 година на Фондация "Работилница за граждански инициативи".

През миналата година, ние продължихме да работим усилено за насърчаване на различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

В сътрудничество с нашите партньори и донори, успяхме да осъществим редица успешни проекти и инициативи, които допринесоха за по-добро развитие на нашето общество.

С благодарност към нашия екип, доброволците и всички, които ни подкрепиха през миналата година, сме горди да представим нашите постижения в годишния отчет за 2022 година. Вярваме, че заедно ще продължим да работим за по-добро бъдеще и за по-силно гражданско участие в нашето общество. Благодарим Ви за подкрепата и доверието!

---> Годишен отчет за 2022 година

Сподели!