След проведена редовна среща на Консултативния съвет по програма "ИРИС", става ясно, че и тази седмица няма избрани проектни предложения, които да бъдат финансирани. Традиционно всеки четвъртък Съветът обсъжда предложения за проекти, в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства, изпратени от граждански организации, читалища и инициативни групи. Тази седмица обаче няма предложения, отговарящи на изискванията.

Научете повече за програма „ИРИС“ и как да кандитствате за финансиране на Ваш проект.

Програма "ИРИС" е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

*Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Сподели!