По инициатива на Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) през есента на 2020 година бяха осъвременени и приети нови Стандарти за добро управление на гражданска организация*. По време на консултативен процес с колеги от гражданския сектор, бяха съгласувани 17 стандарта, разделени в три тематични области:

1. Прозрачност, отчетност и контрол (7 стандарта)

2. Човешки ресурси (3 стандарта)

3. Конфликт на интереси (7 стандарта)

Към днешна дата, неправителствените организации, приели Стандартите, са цели 52 на брой. Вижте пълния списък тук.

Вчера, 12 май 2021 година, изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова, заедно с Диана Димова, Фондация "Мисия Криле”, основана в Стара Загора и Теодора Бакърджиева от Български дарителски форум, коментираха пред Darik radio важността от вътрешно - секторна самоорганизация и воденето на спокоен и безпристрастен разговор за важните аспекти, свързани с фунционирането на организациите – прозрачност, отчетност приемането и отчитането на дарения, финансирането на отделни дейности, човешките ресурси, политическите свързаности, конфликтите на интереси и съгласяването върху базисни стандарти, от които да се водят отделните организации.

Чуйте цялото интервю тук.

Всяка гражданска организация, която смята, че Стандартите са важна стъпка в организационното развитие и иска да приеме „Стандарти за добро управление на гражданска организация“ в своята работа, е добре дошла да се присъедини. Научете повече за Стандартите и как Вашата организация може да се включи на следния линк.

*Стандартите за добро управление представляват механизъм за развитие на организма на гражданските организации у нас. Те са в отговор на нуждата от усъвършенстване както на професионалните, така и на организационните умения на тези организации.


Сподели!