На 16 юни представители на граждански организации от Пловдив и региона ще имат възможност да научат повече за възможностите за целево финансиране по фонд INSPIRE.

Представянето ще се случи по време на Годишната среща на Националната мрежа за децата, където е предвиден специален панел, посветен на Фонд INSPIRE. Той ще започне от 9:30 ч. зала „Париж“ на Гранд Хотел Пловдив. Всички желаещи да присъстват, които не са делегати на Годишната среща на НМД, следва да се регистрират от линка тук.

Срещате ще даде подробни разяснения относно конкурса за безвъзмездно целево финансиране – срок за кандидатстване, начин на кандидатстване, видове проекти, необходими документи за кандидатстване, времетраeне на проектите и др.

Фондът ще предостави 1 620 000 евро за безвъзмездно целево финансиране за местни и национални проекти на граждански организации, които да работят в посока намаляване на насилието над деца и овластяване на жертвите на насилие. Конкурсът ще бъде отворен през месец юли тази година.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът предвижда и обучителна програма за повишаване капацитета на подкрепените организации. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е с продължителност от три години, в които ФРГИ ще отговаря самостоятелно за предоставянето на финансирането на проектите, а НМД – за изграждането на капацитет на организациите.

Информационните срещи се провеждат в шест български града – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе. График на срещите, можете да видите тук. След обявяването на конкурса ще се проведат и четири онлайн обучения относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и разясняване на методиката, по която се разработва формуляра.

Сподели!

Свързани статии