Над 20 представители на граждански организации – фондации, сдружения, училищни настоятелства и читалища от Бургас и региона се включиха в информационната среща за представяне на Фонд INSPIRE. Срещата се проведе на 19 юни в морския град.

По време на срещата участниците получиха подробни разяснения относно сроковете и начините за кандидатстване по Фонда, видовете проекти и допустими дейности, както и необходимите документи за кандидатстване.

Фонд INSPIRE ще предостави 1 620 000 евро за безвъзмездно целево финансиране за местни и национални проекти на граждански организации, които да работят в посока намаляване на насилието над деца и овластяване на жертвите на насилие.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът предвижда и обучителна програма за повишаване капацитета на подкрепените организации.

Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е с продължителност от три години, в които ФРГИ ще отговаря самостоятелно за предоставянето на финансирането на проектите, а НМД – за изграждането на капацитет на организациите.

Информационни срещи се провеждат в шест български града – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе. График на срещите, можете да видите тук. След обявяването на конкурса ще се проведат и четири онлайн обучения относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и разясняване на методиката, по която се разработва формуляра.

IMG_6207.jpg

Сподели!

Свързани статии