Списък с всички организации, приели Стандартите за добро управление на гражданска организация.

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) винаги е била активна и е проявявала устойчив интерес към темата за доброто управление на гражданските организации. Този ни интерес започва през далечната пролет на 2005, когато ФРГИ издаде Наръчник за управление на НПО. Тогава нямаше как да си представим колко важен ще се окаже въпросът за управлението на неправителствените организации като част от саморегулацията им почти 5 години по-късно, когато в един истински консултативен процес с гражданските организации и с тяхната ценна помощ и подкрепа, ФРГИ изработи 7 минимални стандарта за добро управление, разпределени в 4 области, които могат да бъдат обективно верифицируеми. Тези стандарти бяха приети от десетки организации.

Както през 2005 и 2010 година, и сега през 2020 година ФРГИ смята, че стандартите са важна стъпка в промяната на образа на гражданските организации, а приемането и съответно работата за утвърждаване на принципите за добро управление на тези организации са важни както за организациите, така и за обществото. За нас има смисъл нестопанските организации в страната да се обединяват около общи ценности и стандарти за добро управление, като прозрачност, политика за предотвратяване на конфликт на интереси, добро управление на човешките ресурси, пряка връзка с обществените групи и др. 

През есента на 2020 Стандартите бяха отново прегледани и осъвременени по време на консултативен процес. ФРГИ получи обратната връзка и подкрепа от 16 граждански организации:

Американска фондация за България – клон България, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български център за нестопанско право, Национала асоциация за приемна грижа, Национална мрежа за децата, Обществен дарителски фонд „За Варна“, Обществен дарителски фонд Стара Загора, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация Бикоуз, Фондация „Заедно в час“, Фондация „Искам бебе“, Фондация „Мисия криле“, Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“, Фондация „Светът на Мария“, Форум гражданско участие.

Медиен партньор на инициативата е Информационният портал за неправителствените организации в България. 

Стандартите за добро управление представляват механизъм за развитие на организма на гражданските организации у нас. Те са в отговор на нуждата от усъвършенстване както на професионалните, така и на организационните умения на тези организации. Всички, приели Стандартите, вярваме, че трябва да сме постоянни във вниманието си към ролята на управителните тела, мандата на членовете, мотивацията им, мястото и функциите на изпълнителния директор, избягването на конфликт на интереси и политическа корупция, прозрачност и отчетност чрез публикуването на годишни отчети, предоставяне на инфромация за източниците на финансиране, целите на кампаниите за набиране на средства и разходите за тях и др. Нещо повече, ние се съгласяваме да полагаме усилия, за да развиваме тези важни аспекти от организационния живот. Радостното е, че изработването и приемането на Стандартите се случва като процес на саморегулация въз основaта на разбирането за смисъла на целенасочените, добронамерени и професионални усилия на общността от граждански организации. 

Всяка гражданска организация, която смята, че Стандартите са важна стъпка в организационното развитие и иска да приеме Стандарти за добро управление на гражданска организация“ в своята работа, е добре дошла да се присъедини. Научете повече за Стандартите и как Вашата организация може да се включи на следния линк.

Прикачени файлове

Сподели!