Проведе се традиционно заседание на Консултативния съвет по програма "ИРИС"*, на което бяха разгледани проектните предложения на две организации, изпратени от Радиево и от София. Проектните предложения не събраха нужния брой гласове и не са одобрени за финансиране.

Научете повече за програма „ИРИС“ и как да кандитствате за финансиране на Ваш проект.

*Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Тук можете да разгледате историите на част от организациите, които сме подкрепили.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!