Търсим вдъхновяващи учители, които да бъдат ментори на училищен отбор по роботика в седмото издание на програма „Роботика за България“. Подкрепяйки учителите да бъдат ментори на училищен отбор по роботика, програмата насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи.

Програмата е отворена за учители от цялата страна, бъдещи ментори на отбори. Задължително е един менторски екип да бъде съставен от двама учители, които да са преподаватели в едно и също училище. Могат да кандидатстват учители както от общински, така и от частни училища. Повече подробности в указанията за кандидатстване.

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнен пакет документи за кандидатстване на електронна поща: konkurs@frgi.bg

Краен срок: до 17 октомври 2021 г. включително

Документите са достъпни от сайта на ФРГИ тук.

Включвайки се в програмата, вие ще бъдете част от трансформацията на образователните практики в страната и ще работите за позитивната промяна и подобряване интереса на ученици от 10 до 16 – годишна възраст към науката и технологиите.

Програмата „Роботика за България“ стартира през 2015 г. и до момента благодарение на нея повече от 200 учители от страната са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения. В програмата са включени над 1500 ученици от близо 80 училища от 50 различни села и градове в страната. Участието в отборите по роботика насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи.

Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е да се стимулира интереса на учениците от 10 до 16 годишна възраст към науката и технологиите. Програмата се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ), по идея и с подкрепата на развойния център на SAP в България.

Сподели!