Вчера се проведе редовна среща на Консултативния съвет по програма „ИРИС“. Разгледано бе проектното предложение на една организация. Предложението не събра нужния брой гласове и проектът не бе одобрен за финансиране.

От старта на програма „ИРИС“ в началото на юни месец до сега, общо 99 организации са изпратили своите предложения. Консултативният съвет на програмата, състоящ се от четирима души, обсъжда изпратените на ежеседмична база проекти и избира онези от тях, които отговарят на целите на програмата.

Общият брой на организациите, които са получили финансиране за посочения период, е 24. Съответно стойността на средствата, разпределени към всеки проект, възлиза на 425 418 лева.

Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Тук можете да разгледате историите на част от организациите, които сме подкрепили.

Научете повече за програма „ИРИС“.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!