Четири граждански организации са първите избрани да получат финансиране по Програма „ИРИС“. Консултативния съвет на програмата – специално създаден комитет за отпускане на безвъзмездни средства, състоящ се от представители на инициаторите на фонда и на дарителя, проведе първото си заседание. Обсъдени бяха 12 проектни предложения, получени в първите 10 дни от началото на конкурса, с входящи номера от 1 до 12 включително.

Общата стойност на средствата, които ще бъдат отпуснати безвъзмездно, е 75 016 лв.

Имената на одобрените организации са:

1. Сдружение "Център Мария", Горна Оряховиц

2. Сдружение "Подари усмивка", Димитровград

3. Сдружение "ПГС- с. Горски Сеновец", Горски Сеновец

4. Сдружение "ЛАРГО“, Кюстендил

Преди да бъдат оценени по качествени критерии от Консултативния съвет, допустимостта на кандидатите бе определена от ФРГИ чрез първоначална административна проверка.

Програмата ще продължи да предоставя финансиране на текущ принцип, за да се гарантира бързото, разумно и своевременно превеждане на средствата в общностите и работата за подкрепа да може да започне възможно най-скоро. Стремежът ни до 10 дни от подаване на документите, всеки кандидат да има отговор на изпратеното предложение ще бъде водещ принцип и в бъдеще.

В края на тази седмица предстои да бъдат обявени кандидатствалите за следващия 10-дневен период.

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите съобразно предвиденото в указанията за кандидатстване.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети.

Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Сподели!