Нова организация е одобрена за финансиране по програма „ИРИС“. Това е Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София, която ще реализира проект в подкрепа на засегнатите от COVID кризата семейства. Консултативният съвет на програмата „ИРИС“ одобри финансова подкрепа в размер на 13 850 лв.

От старта на програмата през месец юни досега 25 граждански организации от цялaта стрaна са получили финансиране.

Научете повече за програма „ИРИС“ и как да кандитствате за финансиране на Ваш проект.

*Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Тук можете да разгледате историите на част от организациите, които сме подкрепили.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!