В четвъртък се проведе традиционната среща на Консултативния съвет по програма "ИРИС". След срещата стана ясно, че е разгледана една нова кандидатура, но тя не е одобрена за финансиране, тъй като не е получила необходимия брой гласове.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!