Този четвъртък Консултативният съвет на програмата „ИРИС“ проведе заседание, свързано с новите подадени кандидатури по програма „ИРИС“ за периода от 11-ти до 18-ти юни. Разгледани и оценени по качествени критерии бяха документите на 9 организации. От тях с решение на Съвета финансиране ще получат 3 проекта. Общата сума, която ще се разпредели между избраните кандидатури, е на стойност 53 840 лв.

С това одобрените за финансиране организации стават 7, а между тях ще бъдат разпределени общо 134 916 лв.

Имената на одобрените организации са:

1. Сдружение "Асоциация НАЯ", Търговище

2. Фондация "Здраве и социално развитие“, София

3. Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум", Русе

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите съобразно предвиденото в указанията за кандидатстване.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети.

Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Сподели!

Свързани статии